Жаңалықтар мен есеп

 • 2021 жылғы есеп бойынша түсіндірме жазба

  ««РАХАТ-ДЕМЕУ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ  ҚОРЫ» БІРЛЕСКЕН ҚОРЫ

  2021 жылғы есеп бойынша түсіндірме жазба                                                               

  (Қазақстан  теңгесімен  көрсетілген)

  1.1  ««Рахат-Демеу» қайырымдылық  қоры» бірлескен қоры (бұдан әрі - Қор) Қазақстан    

  Республикасы Әділет Министрлігінің Алматы қ. Әділет департаментінде 2010 жылғы                         08 желтоқсанда тіркелген. Мемлекеттік тіркеу туралы  № 107199-1910 куәлік берілген. Қор 2015 жылғы 05 сәуірде қайта тіркеуден өтті. 101 240 006 178 БСН  мемлекеттік тіркеу туралы  анықтамамен  расталған. Меншік түрі – дербес меншік. Алматы қ. Медеу аудандық салық басқармасы Қорға СТТН 600 900 638 862 - салық төлеушіні тіркеу нөмірін берген. Қордың дәрежесі – коммерциялық  емес ұйым.

  2.1.         Қордың құрылтайшысы  - «ЛОТТЕРахат» акционерлік қоғамы.

  3.1.  Қордың заңды және нақты мекенжайы:

  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Зенков к-сі, 2А, пошталық индексі: 050002.

  4.1.  Жарғы бойынша Қордың  негізгі  мақсаты:

  - балалар мекемелеріне, білім беру және  спорт орталықтарына,  халықтың әл-ауқаты

  төмен, әлеуметтік жағынан осал топтарына, сонымен қатар зейнеткерлерге және әлеуметтік  тұрғыдан  қорғалмаған  тұлғалардың  өзге де санаттарына  ұлты, азаматтығы, діни ұстанымына қарамастан  материалдық  және басқа да көмек көрсету.

  5.1.  Қордың бағыты:

        - қаржы құралдарын, сонымен қатар ерікті қайырымдылық және гуманитарлық көмек түрінде берілген басқа да мүліктерді жинақтау;

  - тәрбиелеу, білім беру және спорт мекемелерін дамытуға қолдау көрсету;

  - қайырымдылық  іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;

  - табиғи апаттар салдарынан  зардап  шеккендерді  қолдауға бағытталған мемлекеттік

  ауқымдағы іс-шараларға қатысу;

  - зейнеткерлерге, ҰОС-ына қатысушылар мен олармен  теңестірілген  тұлғаларға     

  көмек  көрсету.

  6.1.  Қор өзінің  мақсаттары  мен  міндеттеріне  сай  келетін  және Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша тыйым салынбайтын басқа да  қызмет  түрлерін  жүзеге асыруы мүмкін.

  7.1.  Аталған салық есебі саясаты  Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV ««Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін  қолданысқа  енгізу туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы  № 100-IV Қазақстан Республикасының Заңы негізінде 2009 жылғы 01 қаңтарда қолданысқа енгізілген  Кодекстің 56 және 60-баптарының 4-5-тармақтары негізінде әзірленген, атап айтқанда:

  а)  бұл салық саясаты  Салық кодексінің талаптарын сақтай отырып, Қор үшін салық  есебін жүргізу тәртібін қамтамасыз ететін ішкі нормативтік құжат болып саналады;

  б) Қор қазіргі кезде жұмыс істеуде, келешекте де өз қызметін жалғастыра береді.

  в) әрбір қаржылық  жыл  01 қаңтардан  бастап басталады және  31 желтоқсанда аяқталады.        

  г) қаржы  құралдарын, сондай-ақ  ерікті  қайырымдылық және гуманитарлық көмек түрінде берілетін басқа  да  мүліктерді  жинақтауды  көздейді.

   

  II.  ҰЙЫМДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ТАРАУ

  1.     Басқарма, ұйым құрылымы

  1.1  Қорды басқарушы жоғарғы орган – Құрылтайшы, басқару органы – Қайырымдылық кеңесі, атқарушы орган – Директор. Қор директоры – Н.А. Тимощук.  

   

  1.2  Бухгалтерлік  және  салық есебін жүргізу, статистикалық және салық есебін беруге      Бас есепші жауапкершілік артады.

  1.3  Қордың Бас есепшісі –  Г.Ш. Карачева.

   

  III.          ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ МАҚСАТЫ

  Қаржылық есептіліктің мақсаты - ұйымның жеке қаржылық есебімен қатар басқа ұйымдардың қаржылық есебін салыстыру үшін жалпы мақсатта қаржылық есеп беру. Компания өзінің бухгалтерлік көрсеткіштерін Қазақстан теңгесімен көрсетеді (бұдан әрі – «теңге»).

  IV. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ  МІНДЕТТЕРІ

  Материалдық емес активтер бойынша бухгалтерлік теңгерімде кейінгі жинақталған амортизация мен құнсызданудан жинақталған шығындар шегеріліп, бастапқы құны бойынша есепке алынады. Амортизация тікелей әдіс бойынша алты жылдан жеті жылға дейінгі берілген активтердің пайдалы қызметінің болжамды мерзімдері ішінде есептеледі.

  Тауарлық-материалдық қор  Өзіндік құны мен таза өткізу құнының  ең  кіші мәні бойынша көрінеді.

  Ақша қаражаты мен оның баламалары банк шоттарындағы ақша қаражатын, қолма-қол ақша қаражатын көрсетеді. Ақша қаражаты мен оның баламаларын пайдалану шектеулі, олар тиісті түрде қаржылық есепке тіркелген қосымшаларда берілген.

  Зейнетақы міндеттемелері Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес Қор зейнетақы жинақтау қорына қызметкерлер жалақысының  10 % көлемінде қаражат аударады. Аталған аударымдар сол сәттегі шығынды білдіреді. Зейнетақы қорына аударылатын төлемдер қызметкерлердің жалақысынан ұсталады және пайда мен шығындар туралы есепте жалпы жалақы шығындары болып есептеледі. Қордың зейнетақы төлемдері бойынша қандай да бір өзге міндеттемелері жоқ.      

   

  1.  Кіріс

  31 желтоқсанда  аяқталған  жыл  бойынша  мәлімет:                   2021             2020

                                                                                                    11 372 680   13 455 641

   

  Кондитерлік  өнім  және жарнамалық пакет түрінде 

  өтемсіз  берілген қайырымдылық  көмек

   

   

  2. Басқа шығындар

   

  31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша мәлімет:                        2021               2022

                                                                                                   11 372 680     13 455 641

   

  Кондитерлік өнім және жарнамалық пакет түрінде

  өтемсіз берілген қайырымдылық көмек                  

   

  2021 жылы Қор кондитерлік өнімдер және жарнамалық пакет түрінде 11 372 680 (он бір миллион үш жүз жетпіс екі  мың алты жүз сексен) теңге көлемінде қайырымдылық көмек көрсетті. Ұйымдарға берілген қайырымдылық көмектің жазбасы тіркелген.

   

  2.   Қордың мазмұны әкімшілік шығындар

  31 желтоқсанда аяқталған жылғы жалпы және әкімшілік шығындар мына түрде берілген:

   

                                                                                                2021                       2020

  Жалақы                                                                           2 564 654                   424 000

  Әлеуметтік салық                                                                125 276                   123 916

  Әлеуметтік аударымдар                                                         69 993                     76 356

  ММСЖ                                                                                  43 436                     42 464

  Банк комиссиясы, банктік шотты жүргізу                                23 750                     50 470           

  МЕА амортизациясы

  НҚЖ амортизациясы

  Интернет-банкингті іске қосу                                                   5 000                        5000

  Хостингті ұзарту                                                                                                   14 000

  Доменді тіркеуді ұзарту                                                                                           6 720

                                                                                          2 832 109                    742 926

   

   

   

  1.    Ақша қаражаты мен оның баламасы

   

  2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражаты мен оның баламалары мына түрде берілген:

                                                                                                  2021                        2020  

  Банк шоттарындағы ақша қаражаты, теңгемен                     680 276                    692 385

   

                                                                                             680 276                    692 385                                                

   

   

  2.    Басқа кредиторлық берешек және белгіленген міндеттемелер  

   

  2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа кредиторлық берешек және белгіленген міндеттемелер мына түрде берілген

                                                                                 2021                         2020

  Қызметкерлер алдындағы берешек                                       680 276                    692 385

   

   

   

   

                                     Қор директоры            Н.А.Тимощук.                                                               

                      Бас есепші                  Г.Ш. Карачева

   

 • Балаларды қорғау күні

  Ата-анаң мереке күні саябаққа апарып, ойыншық алып беріп, әткеншекпен  айналдыратын кез  балалық шақ туралы тәтті естелік болып қалары анық. Бұған қоса  тәтті толы қорапшаны сыйлыққа алып, қуанасың.

 • Отчет о деятельности Фонда за 2020 год

  Отчет о деятельности Фонда за 2020 год

 • «РАХАТ-ДЕМЕУ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫ» БІРЛЕСКЕН ҚОРЫ 2019 жылы

  «РАХАТ-ДЕМЕУ»ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ  ҚОРЫ» БІРЛЕСКЕН ҚОРЫ

  ««Рахат-Демеу» қайырымдылық  қоры» бірлескен қоры (бұдан әрі - Қор) Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Алматы қ. Әділет департаментінде 2010 жылғы 08 желтоқсанда тіркелген. Мемлекеттік тіркеу туралы № 107199-1910 куәлік берілген. Қор 2015 жылғы 05 сәуірде қайта тіркеуден өтті. 101 240 006 178 БСН мемлекеттік тіркеу туралы анықтамамен расталған. Меншік түрі – дербес меншік. Алматы қ. Медеу аудандық салық басқармасы Қорға 600 900 638 862 СТН - салық төлеушіні тіркеу нөмірін берген. Қордың дәрежесі – коммерциялық  емес ұйым.

 • Нов. год для детей-2020. Цирк

  Нов. год для детей-2020. Цирк

  Жаңа жыл – тілектердің орындалатын және армандаған сыйлықтарға ие болатын, ғажайыпқа толы кезең. Осы мереке қарсаңында «Рахат-Демеу» қайырымдылық қоры мен «Рахат» АҚ бірнеше жыл бойы жаңа жылдық шырша мерекесіне қатысып, мыңдаған балалар мен ересектердің көңілдерін көтеріп, қуантып келеді.

 • «Аман келешек» - «Здоровое будущее»

  «Аман келешек» - «Здоровое будущее»

  «Рахат» АҚ мен «Рахат-Демеу» БҚ Қазақстанның Тұңғыш Президенті Қоры ұйымдастырғанбалалар мен жасөспірімдерге арналған «Салауатты болашақ» – «Здоровое будущее» VI инклюзивтік фестивалінің демеушісі болды. 

 • «PrimaNotaFest»

  «PrimaNotaFest»

  1 маусымда Алматыда байқаудың  музыканттардың «PrimaNotaFest» республикалық байқау-фестивалі  өтті.

 • Балаларды қорғау күніне

  Балаларды қорғау күніне

  Балаларды қорғау күніне орай бүлдіршіндер мен жеткіншектерге арналған әр түрлі, ауқымды іс-шаралар өтеді, ал біздің компаниямыз оларды мерекелік деңгейде өткізуге әрдайым  атсалысады.

 • Өшпес шежіре

  Өшпес шежіре

  Ұлы Жеңіс күні мерекесі қарсаңында «Рахат» АҚ «Өшпес шежіре» акциясын өткізді.

 • ISMA-2019

  «Рахат» АҚ  2019ж. 8 наурызда Астана қаласында өткен  менталды арифметика бойынша «ISMA-2019»

  Жаңалықтар